Znaleziono 9 artykułów

Artur Ziontek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jana Pawła Woronicza "Mowa na pogrzebie jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego" Artur Ziontek s. 129-153
Ceranów Józefa Górskiego : pamiętniki podlaskiego ziemianina Artur Ziontek s. 163-178
"Pałac Ogińskich w Siedlcach", Grażyna Korneć, Siedlce 2003 : [recenzja] Artur Ziontek Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 181-186
Spuścizna literacka Bohdana Arcta Artur Ziontek s. 190-201
Kazimierz Ogiński jako poeta : kanon tekstów i problemy atrybucji Artur Ziontek s. 199-219
Wokół pamiętników Bronisława Deskura Bronisław Deskur Mariusz Telepko Artur Ziontek s. 281-285
Sprawozdanie z działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w latach 2009-2010 Tadeusz Boruta Artur Ziontek s. 333-335
"Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach", red. Mirosława Bednarzak-Libera, Siedlce 2007 : [recenzja] Artur Ziontek Mirosława Bednarzak-Libera (aut. dzieła rec.) s. 345-350
"<<Historia baranów>> Jana Kupca z Łąki : przyczynek do dziejów życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku", Katarzyna Bizacka, Pszczyna – Łąka 2009 : [recenzja] Artur Ziontek Katarzyna Bizacka (aut. dzieła rec.) s. 349-354