Znaleziono 5 artykułów

Dariusz Grzegorczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolnictwo i oświata pozaszkolna w Siedlcach międzywojennych Dariusz Grzegorczuk s. 99-117
"Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa - ludność - gospodarka", Józef Kazimierski, Warszawa 1994 : [recenzja] Dariusz Grzegorczuk Jan Kazimierski (aut. dzieła rec.) s. 125-129
Sprawozdanie z VIII Sympozjum "Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii" Ostróda, 22-24 października 2003 r. Mirosława Bednarzak-Libera Dariusz Grzegorczuk s. 199-202
Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z serii "Prasa Podlaska w XIX - XXI wieku" nt. "Prasa szkolna i młodzieżowa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza", pod patronatem Starosty Mińskiego Czesława Mroczka, Siennica, 15 kwietnia 2005 r. Dariusz Grzegorczuk s. 273-276
"Prasa podlaska w XIX - XX wieku. Szkice i materiały, t. I", pod red. Dariusz Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, Siedlce 2000 : [recenzja] Monika Lipka Dariusz Grzegorczuk (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 287-290