Znaleziono 9 artykułów

Anna Bednarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
От пейзажа к философской рефлексии (на примере избранных стихотворений Владимира Берязева) Anna Bednarczyk s. 33-41
Poetyka współczesnej pieśni białogwardyjskiej Anna Bednarczyk s. 101-110
Несколько заметок о рецепции творчества Марии Павликовской-Ясножевской в «русскоязычном пространстве» Anna Bednarczyk s. 114-123
Tyger, Tygrys i Тигр : o dzikim zwierzu i jego twórcach-stwórcach Anna Bednarczyk s. 117-128
Świece trzykrotnie wypalone Anna Bednarczyk s. 159-173
"W poszukiwaniu dominanty translatorskiej", Anna Bednarczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Artur Dariusz Kubacki Anna Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Co jest oryginałem i czym jest tłumaczenie? Anna Bednarczyk s. 339-356
Ruch = Движение Julian Tuwim Anna Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 412
"Iwan Bunin : Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście...", red. Iwona Anna NDiaye, Grzegorz Ojcewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Anna Bednarczyk Iwona Anna NDiaye (aut. dzieła rec.) Grzegorz Ojcewicz (aut. dzieła rec.) s. 506-507