Znaleziono 7 artykułów

Artur Dariusz Kubacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pluricentryzm w niemiecko-polskich słownikach ogólnych i specjalistycznych Artur Dariusz Kubacki s. 33-46
"Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch", Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Kraków 2010 : [recenzja] Mariusz Jakosz Renata Czaplikowska (aut. dzieła rec.) Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 93-95
"Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer Magdalena Łomzik Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 143-144
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende", Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Chrzanów 2016 : [recenzja] Katarzyna Sowa-Bacia Renata Czaplikowska (aut. dzieła rec.) Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego", Artur Dariusz Kubacki, Warszawa 2012 : [recenzja] Barbara Czwartos Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"W poszukiwaniu dominanty translatorskiej", Anna Bednarczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Artur Dariusz Kubacki Anna Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Klasyfikacje statystyczne w przekładzie na język niemiecki", Artur Dariusz Kubacki, Warszawa 2009 : [recenzja] Piotr Iwan Artur Dariusz Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 304-307