Znaleziono 6 artykułów

Sebastian Banaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi na potrzeby pozyskiwania danych przestrzennych - ramy prawne Anna Banaszek Sebastian Banaszek Aleksander Żarnowski s. 7-19
Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu Anna Banaszek Sebastian Banaszek s. 17-23
Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych oddziału dworców kolejowych PKP S.A. Sebastian Banaszek s. 19-27
Koszty i korzyści podmiotów publicznych związane z oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste Sebastian Banaszek Ryszard Źróbek s. 95-106
Zasady określania wielkości powierzchni gruntu niezbędnego do korzystania z nieruchomości lokalowych Sebastian Banaszek s. 101-111
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi Anna Banaszek Sebastian Banaszek Anna Cellmer Aleksander Żarnowski s. 151-164