Znaleziono 2 artykuły

Aleksander Żarnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi na potrzeby pozyskiwania danych przestrzennych - ramy prawne Anna Banaszek Sebastian Banaszek Aleksander Żarnowski s. 7-19
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi Anna Banaszek Sebastian Banaszek Anna Cellmer Aleksander Żarnowski s. 151-164