Znaleziono 4 artykuły

Anna Banaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika nieruchomości zabytkowych Anna Banaszek Monika Wasilewicz s. 5-18
Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi na potrzeby pozyskiwania danych przestrzennych - ramy prawne Anna Banaszek Sebastian Banaszek Aleksander Żarnowski s. 7-19
Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu Anna Banaszek Sebastian Banaszek s. 17-23
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi Anna Banaszek Sebastian Banaszek Anna Cellmer Aleksander Żarnowski s. 151-164