Znaleziono 19 artykułów

Ewa Andrysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cezary Biernacki - historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik redakcji Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda - jako symbol swojej epoki Ewa Andrysiak s. 7-25
Alfons Józef Ignacy Parczewski (1849-1933) Ewa Andrysiak s. 7-42
Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego Ewa Andrysiak s. 57-75
Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka : przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich Ewa Andrysiak Krzysztof Walczak s. 77-91
Korespondencja z archiwum rodzinnego Alfonsa Parczewskiego : analiza zawartości Ewa Andrysiak s. 105-129
Szadek w korespondencjach "Kaliszanina" Ewa Andrysiak s. 107-117
Gabriel z Szadka i jego Apologia pro Collegii Posnaniensis Ewa Andrysiak s. 133-144
Felicja Łączkowska (1860-1932) - twórczyni biblioteki publicznej i działaczka społeczna Ewa Andrysiak s. 147-169
Życie muzyczne w Szadku w latach 1844–1860 w świetle prasy Ewa Andrysiak s. 161-164
Szadek i ziemia szadkowska na łamach czasopisma krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach” Ewa Andrysiak s. 181-201
Szadek i okolice w latach 1917–1918 we wspomnieniach działaczki społeczno-oświatowej Władysławy Głodowskiej-Sampolskiej Ewa Andrysiak s. 219-230
"Ruch bibliofilski w Kaliszu", Ewa Andrysiak, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.", oprac. Mieczysław Jackiewicz, Bydgoszcz 2008 : [recenzja] Ewa Andrysiak Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Bibliografia historii Kalisza. T. 1", red. Ewa Andrysiak, Kalisz 2002 : [recenzja] Piotr Nowak Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Życie książki : edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.", Jan Muszkowski, oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, wstęp Hanna Tadeusiewicz, Warszawa 2015 : [recenzja] Ewa Andrysiak Zbigniew Gruszka Hanna Tadeusiewicz Grzegorz Czapnik (aut. dzieła rec.) s. 237-241
"Miniksiążki. Co to takiego?", Tadeusz Hussak, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Andrysiak Tadeusz Hussak (aut. dzieła rec.) s. 250-252
Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego Ewa Andrysiak s. 269-279
Kilka słów o dwu kaliskich wydawnictwach jubileuszowych Hanna Tadeusiewicz Ewa Andrysiak (aut. dzieła rec.) Krzysztof Walczak (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Międzynarodowa konferencja naukowa "Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie" (Wrocław, 20-21 listopada 2010) : sprawozdanie Ewa Andrysiak s. 363-374