Znaleziono 16 artykułów

Jarosław Ławski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O, ironio! : rzecz o Juliuszu Słowackim Jarosław Ławski s. 41-58
Teatr śmierci w "Balladynie" : glosy do rozważań o wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego Jarosław Ławski s. 45-98
Mickiewicz, wspólnota, historia Jarosław Ławski s. 54-72
Szwajcaria nie zawsze poetyczna: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński = Not-so-poetic Switzerland: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński Jarosław Ławski s. 67-95
Metamorfozy świata poetyckiego "Marii" Malczewskiego w "Janie Bieleckim" Słowackiego Jarosław Ławski s. 77-113
Od historiografii do historiozofii : Mickiewiczowska refleksja o metodach poznania przeszłości : (1832-1840) Jarosław Ławski s. 79-99
Przemiany obrazu i znaczenia Wilna w twórczości Adama Mickiewicza Jarosław Ławski s. 111-139
Narracja i wyniszczenie : o "Spowiedzi" Calka Perechodnika Jarosław Ławski s. 173-195
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Romantyczny sarmatyzm : tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863", Andrzej Waśko, Kraków 1995 : [recenzja] Jarosław Ławski Andrzej Waśko (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Problemy tragedii i tragizmu : studia i szkice", red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, Białystok 2005 : [recenzja] Jacek Wachowski Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Marie romantyków : metafizyczne wizje kobiecości : Mickiewicz - Malczewski - Krasiński", Jarosław Ławski, Białystok 2003 : [recenzja] Jędrzej Wijas Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 223-229
"Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego", Marek Kwapiszewski, Warszawa 2006 : [recenzja] Jarosław Ławski Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 263-269
Interpretacja projekcyjna : prusowska lektura "Zdań i uwag" Adama Mickiewicza Jarosław Ławski s. 432-444
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nareszcie o nieskończoności Jarosław Ławski Mirosław Strzyżewski (aut. dzieła rec.) s. 577-586
"Mickiewicz - mit - historia. Studia", Jarosław Ławski, Białystok 2010 : [recenzja] Irena Jokiel Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 587-589
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Swietłana Musijenko Jarosław Ławski s. 644-645