Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
ISSN 0208-6077
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
2013, Tom 47

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przewodnik turystyczny czy przewodnik historyczny? – analiza modelu „Przewodnika po powstańczej Warszawie" Anetta Gajda s. 7-19
„Bitwa o każdy grób” : semantyczno-składniowa oraz funkcjonalna analiza tytułów w „Przewodniku po powstańczej Warszawie" Agnieszka Zatorska s. 20-32
Wzorzec gatunkowy a przekład specjalistyczny : analiza wybranych mechanizmów upraszczania języka w polskiej i włoskiej ulotce dla pacjenta Aleksandra Promińska s. 33-45
Obraz nadawcy w recenzjach Henryka Sienkiewicza Magdalena Pietrzak s. 46-58
Identyfikacja aktów mowy przez uczestników interakcji w komunikacji publicznej Beata Grochala s. 59-66
Zastosowanie metody kroków w rozmowie do badania interakcji medialnej na poziomie lokalnym Edyta Pałuszyńska s. 67-93
Leksyka terminologiczna w „Słowniku wileńskim" i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku Marzanna Uździcka s. 94-105
Wpływ form dialektalnych na angielszczyznę ogólną Łukasz Zarzycki s. 106-115