Tytuł Ido Movement for Culture : journal of martial arts anthropology : theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology of martial arts, combat sports
ISSN 2082-7571
Wydawca Stowarzyszenie Idōkan Polska
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Ido Movement for Culture : journal of martial arts anthropology : theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology of martial arts, combat sports
2013, Tom 13, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
General reflections about the philosophy of martial arts Wojciech J. Cynarski s. 1-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
O przepływie wyższych wartości w świecie globalnym : uwagi na przykładzie homokreatywnych sztuk walki Jan Szmyd s. 15-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcja filozofii sztuk walki w dobie kryzysu etycznego cywilizacji naukowo-technicznej i globalizacji Andrzej Szyszko-Bohusz s. 25-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Remarks on the philosophy of martial arts Wojciech Pasterniak s. 27
  Zacytuj
 • Udostępnij
How does the philosophy of martial arts manifest itself? : insights from Japanese martial arts Sean M. Flynn Fumiaki Shishida s. 29-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prahistoryczne kultury wojowników czy wojownicy prahistorycznych kultur? Sylwester Czopek s. 48-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
A new stage in the history of the Idokan organization Wojciech J. Cynarski Lothar Sieber s. 59-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Martial Arts Students’ Motivation and Health Related Behaviours in Changshu Wojciech J. Cynarski Howard Z. Zeng s. 72-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Process of Advancing Development of the Modern ACS System Jan Słopecki s. 85-91
  Zacytuj
 • Udostępnij