Znaleziono 7 artykułów

Jan Szmyd

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pogoda dla etyk sumienia : nie dla kodeksów nihilizmu moralnego = Conditions for the ethics of conscience : not for moral nihilism codes Jan Szmyd s. 11-16
O przepływie wyższych wartości w świecie globalnym : uwagi na przykładzie homokreatywnych sztuk walki Jan Szmyd s. 15-22
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sztuki homokreatywne a regresja antropologiczna Jan Szmyd Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 64-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Idee i wartości", Jan Szmyd, Jan Hempel, Warszawa 1975 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Hempel (aut. dzieła rec.) Jan Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Filozofia moralna Santayany", Jan Szmyd, Warszawa 1968 : [recenzja] Aleksandra Pawlik Jan Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 270-272
Nie ma zmierzchu filozofii. Rola filozofii Anny Teresy Tymienieckiej w świecie "ponowoczesnym" - optymizm poznawczy, odkrywczość, kreatywność Jan Szmyd s. 290-306
Główne strategie walki z zagrożeniami cywilizacji współczesnej Jan Szmyd s. 340-351