Znaleziono 1 artykuł

Janina Zbierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej Anna Zbierska Janina Zbierska s. 279-292