Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Zagrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół w służbie odkupieniu w świetle encykliki "Redemptor hominis" Jana Pawła II Wojciech Zagrodzki s. 175-186
"Człowiek drogą Kościoła : Jan Paweł II w Polsce", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Mazan Wojciech Zagrodzki (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Rozwiedzeni są w Kościele", Wojciech Zagrodzki, Kraków 2010 : [recenzja] Marek Saj Wojciech Zagrodzki (aut. dzieła rec.) s. 279-282