Znaleziono 6 artykułów

J. Zachwatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomiary zabytków architektury murowanej w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej Olgierd Puciata J. Zachwatowicz s. 4-36
Pomiary zabytków architektury murowanej w zbiorach Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie Zygmunt Sonik J. Zachwatowicz s. 37-65
"Praktika restavracionnych rabot", Moskva 1950 : [recenzja] B. Marconi J. Zachwatowicz s. 68-72
Międzynarodowy Kongres Architektów-Konserwatorów oraz Techników Konserwacji Zabytków w Paryżu w czasie od 6 do 11 maja 1957 J. Zachwatowicz s. 205-207
"Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego", T. 1, Z. Świechowski, J. Zachwatowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Winter J. Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) Z. Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Jan Witkiewicz-Koszczyc (1881-1958) J. Zachwatowicz s. 285-287