Znaleziono 4 artykuły

Z. Świechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wrocławska konferencja w sprawie miast śląskich Z. Świechowski s. 63-66
Prace przy studiach historyczno-urbanistycznych do planów zagospodarowania przestrzennego Z. Świechowski s. 136-139
Konserwacja pacyfikału z Sulejowa Z. Świechowski s. 223-224
"Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego", T. 1, Z. Świechowski, J. Zachwatowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Winter J. Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) Z. Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 269-271