Znaleziono 4 artykuły

Aleksandra Zabłocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Aleksandra Zabłocka s. 113-137
Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego a polskie prawo karne materialne Aleksandra Zabłocka s. 119-153
VII Ogólnopolska Konferencja "Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku", Toruń 15-16 listopada 2001 roku Aleksandra Zabłocka s. 208-210
VIII Ogólnopolska Konferencja Unia Europejska w Dobie Reform: Konwent Europejski i Biała Księga w Sprawie European Governance, Toruń, 27-28.03.2003 r. Marek Jeżewski Aleksandra Zabłocka s. 261-263