Znaleziono 3 artykuły

Marek Jeżewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersalna jurysdykcja karna w prawie międzynarodowym Marek Jeżewski s. 159-178
VIII Ogólnopolska Konferencja Unia Europejska w Dobie Reform: Konwent Europejski i Biała Księga w Sprawie European Governance, Toruń, 27-28.03.2003 r. Marek Jeżewski Aleksandra Zabłocka s. 261-263
"Granice Europy - granice filozofii : filozofia a tożsamość Rosji", Kraków 2007: [recenzja] Marek Jeżewski s. 288-293