Znaleziono 26 artykułów

Julian Wojtkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace nad "Katalogiem druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie" Julian Wojtkowski s. 25-30
Stare druki w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" Julian Wojtkowski s. 32-45
Diecezja warmińska w latach 1945-1972 Julian Wojtkowski s. 81-100
Średniowiecze w Katechizmie Kościoła Katolickiego Julian Wojtkowski s. 89-106
Księga inkunabułów pelplińskich Julian Wojtkowski s. 118-122
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "HOSIANUM" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Brewiarz Kromera Julian Wojtkowski s. 169-174
Kanoniczne podstawy dialogu Maryi z szatanem w procesie szatana przeciwko rodzajowi ludzkiemu Bartola z Sassoferrato Julian Wojtkowski s. 181-189
Niepokalane poczęcie Maryi w średniowiecznej liturgii i piśmiennictwie polskim Julian Wojtkowski s. 184-198
Ś.p. ksiądz profesor dr hab. Władysław Piwowarski Julian Wojtkowski s. 199-217
"Pamiętniki", Pius II, z wydania krytycznego Adriana van Heck przełożył Julian Wojtkowski, 2005 : [recenzja] Paweł Dembiński Adriana van Heck (aut. dzieła rec.) Pius II (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 218-219
XX Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny Julian Wojtkowski s. 219-222
Zbornik "Ancilla Domini - Służebnica Gospodnja" u čast fra Pavla Melade. "Kačič. Zbornik Franjevačke Provincije Presvetoga Otkupitelja", XXXII-XXXIII, 2000 : [recenzja] Julian Wojtkowski s. 239-240
Śp. Ksiądz Profesor dr hab. Marian Borzyszkowski Julian Wojtkowski s. 287-292
"Statuty synodalne warmińskie, pomezańskie, chełmińskie oraz prowincjalne ryskie", przeł. Julian Wojtkowski, Olsztyn 2010 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 342-346
Kustosz warmiński - Tomasz Werner z Braniewa (†1498) i jego księgozbiór Julian Wojtkowski s. 355-375
Do mariologii ks. bpa Juliana Wojtkowskiego Stanisław C. Napiórkowski Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Statuty synodalne Warmińskie, Sambijskie, Pomezańskie, Chełmińskie oraz Prowincjalne Ryskie. Z braniewskiego wydania księdza Franciszka Hiplera 1899 roku oraz pierwodruków 1922 i 1923 roku przełożył biskup Julian Wojtkowski", Olsztyn 2010 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Kustosza warmińskiego Tomasza Wernera z Braniewa "Sermo ad clerum" na dzień 15 VIII 1472 roku Julian Wojtkowski s. 403-410
    Zacytuj
  • Udostępnij
Na styku dziejów zbawienia z historią Wielkopolski : (Andrzej Wojtkowski 1891-1975) Julian Wojtkowski s. 415-430
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Julian Wojtkowski s. 441-470
Parafie utworzone w dziesięcioleciu Archidiecezji Warmińskiej 1992-2002 Julian Wojtkowski s. 441-470
"Dzieje Prus", Jan Leo, z braniewskiego wyd. z roku 1725 przeł. Julian Wojtkowski, Olsztyn 2008 : [recenzja] Marek Chodor Jan Leo (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 451-453
Kapłani Archidiecezji Warmińskiej zmarli w latach 1992-2002 Julian Wojtkowski s. 471-511
VIII. Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne, El Salvador 16-23 IX 2001 Julian Wojtkowski s. 499-501
"Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jolanta Małgorzata Marszalska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 513-516