Znaleziono 13 artykułów

Barbara Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonica w "Nouvelles Extraordinaires" z lat 1706-1714 Barbara Bieńkowska Zofia Sidorowicz s. 5-9
Czterdzieści lat Katedry prof. Aleksandra Birkenmajera Barbara Bieńkowska s. 65-94
"Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "HOSIANUM" w Olsztynie", Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Olsztyn 2007 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"The Scientific World of Copernicus. On the Occasion of the 500th Anniversary of his Birth 1473-1973", Barbara Bieńkowska, Dordrecht 1973 : [recenzja] Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice", T. 1-2, Jerzy Maternicki, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Polska bibliografia naukoznawstwa i ruchu naukowego. Rok 1963", pod red. Barbary Bieńkowskiej, Wrocław 1966 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Metody bibliogiczne w badaniach dziejów nauk Barbara Bieńkowska s. 331-342
"O strukturze barokowej emblematyki", Barbara Bieńkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", T.XXVII, z.1, Lublin 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 344
"Księgozbiór byłego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", Barbara Bieńkowska, Zofia Sidorowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Czesław Gutry Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Zofia Sidorowicz (aut. dzieła rec.) s. 443-445
"Dzieje nauczania historii nauki i historii techniki w Polsce", pod red. Ireny Jasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1982 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Irena Jasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 467-470
"Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego", T. 3: "XIX-XX w.", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1974 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 566-568
"Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600-1773). Część I: Przyrodoznawstwo", Barbara Bieńkowska, Tadeusz Bieńkowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 582-584
"Dzieje kultury polskiej", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 703-707