Znaleziono 1 artykuł

Beata Wożakowska-Kapłon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utraty przytomności jako pierwszy objaw anginy Prinzmetala u 49-letniej chorej Małgorzata Krzciuk Beata Wożakowska-Kapłon s. 55-64