Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Krzciuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utraty przytomności jako pierwszy objaw anginy Prinzmetala u 49-letniej chorej Małgorzata Krzciuk Beata Wożakowska-Kapłon s. 55-64