Znaleziono 5 artykułów

Joanna Wiechoczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaangażowanie klienta (CE) w sektorze dóbr zaawansowanych technicznie oraz sektorze bankowym Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 105-114
Behawioralne zaangażowanie klientów w przestrzeni wirtualnej Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 153-164
Kierunki rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej w usługach na przykładach usług bankowych i turystycznych Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 339-355
Metody i narzędzia współdziałania producenta i konsumenta w procesie kształtowania trwałych produktów wybieralnych Joanna Wiechoczek s. 403-413
Interaktywne a tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej oferentów wybieralnych produktów systemowych Joanna Wiechoczek s. 497-510