Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Kieżel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaangażowanie klienta (CE) w sektorze dóbr zaawansowanych technicznie oraz sektorze bankowym Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 105-114
Behawioralne zaangażowanie klientów w przestrzeni wirtualnej Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 153-164
Kierunki rozwoju mobilnej komunikacji marketingowej w usługach na przykładach usług bankowych i turystycznych Małgorzata Kieżel Joanna Wiechoczek s. 339-355
Partnerstwo banków i sieci handlowych w tworzeniu oferty usług finansowych dla klientów indywidualnych Małgorzata Kieżel s. 354-363
Korzystanie z bankowości internetowej jako nowoczesnego kanału dystrybucji usług bankowych przez klientów z różnych grup wiekowych Małgorzata Kieżel s. 423-434