Znaleziono 16 artykułów

Stanisław Wasylewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznany list Krasińskiego do Słowackiego Stanisław Wasylewski s. 83-85
"Mowa o duchu klassyczności i romantyczności we względzie filozoficznym" (1822) Stanisław Wasylewski s. 94-97
"Klub piśmienniczy" Tymona Zaborowskiego Stanisław Wasylewski s. 154-169
U świtu romantyzmu : pierwsze sądy o Byronie w Polsce (1816-1822) Stanisław Wasylewski s. 156-168
"Pisma po raz pierwszy edycyą książkową objęte", Maurycy Mochnacki, wyd. i przedm. poprzedził Artur Śliwiński, Lwów 1910 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Maurycy Mochnacki (aut. dzieła rec.) Artur Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 158-180
"O miłości romantycznej", Stanisław Wasylewski, Poznań 1928 : [recenzja] Jan Bronisław Richter Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Rej z Nagłowic", Stanisław Wasylewski, Lwów 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 212-214
U świtu romantyzmu : I. Edward Lubomirski Stanisław Wasylewski s. 214-230
"Józef Gołuchowski. (Pierwszy pobyt w Warszawie, pierwsza profesura)", Józef Bieliński, "Biblioteka warszawska", IV, 1905 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Józef Bieliński (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Zapomniany wiersz Słowackiego Stanisław Wasylewski s. 266-267
List A. E. Odyńca do p. Bécu Stanisław Wasylewski s. 330-332
"Czasopiśmiennictwo polskie na emigracyi", Jan Zakrzewski, Warszawa 1908 : [recenzja] Stanisław Wasylewski Jan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Cieniom Juliusz Słowackiego rycerza napowietrznej walki która się o narodowość naszą toczy - uczniowie wszechnicy lwowskiej", słowo wstępne napisał Józef Kallenbach, wyd. kierował Stanisław Wasylewski, Lwów 1909 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 402-404
Dwie współczesne satyry na Mickiewicza i na romantyzm (1827) Stanisław Wasylewski s. 506-516
Ze sprawozdań szkół średnich za rok 1907 Stanisław Wasylewski s. 513-521
"Życie polskie w XIX wieku", Stanisław Wasylewski ; oprac., przedm. i przypisami opatrzył Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 718-721