Znaleziono 10 artykułów

Anna Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy maszyny, które ogrywają nas w szachy, myślą? Anna Wójtowicz s. 57-69
Ontologia sytuacji, argument "slingshot" i logika niefregowska Anna Wójtowicz s. 57-69
Jaką logikę może zaakceptować filozof? Anna Wójtowicz s. 97-111
Logika niemonotoniczna jako sposób wnioskowania w niesprzyjających warunkach Marcin Trepczyński Anna Wójtowicz s. 99-103
Niemonotoniczna logika niefregowska Anna Wójtowicz s. 105-114
Związek między gramatyką, teorią znaczenia a ontologią Anna Wójtowicz s. 111-124
Zasada ekstensjonalności lokalnej i globalnej Anna Wójtowicz s. 113-127
Logika dla filozofów nauki : (Alfred Tarski, "Wprowadzenie do logiki") Anna Wójtowicz s. 117-122
W obronie argumentu estetycznego Anna Wójtowicz s. 119-123
O pewnym argumencie na rzecz ontologii sytuacji Anna Wójtowicz s. 143-150