Znaleziono 1 artykuł

Emanuel Vlček

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jan z Pomuku (Sv. Jan Nepomucký. Jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie)", Emanuel Vlček, Praha 1993 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Emanuel Vlček (aut. dzieła rec.) s. 407