Znaleziono 13 artykułów

Marian Borzyszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
VII "Colloquia Mediaevalia". Trwałe wartości Średniowiecza, Olsztyn 18-19 IX 1999 Marian Borzyszkowski s. 7-10
Filozofia Średniowiecza w encyklice Jana Pawła II "Fides et ratio" 1998 Marian Borzyszkowski s. 107-128
"Literárni činnost předhustiské university", Josef Třiška, Praha 1967 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Josef Třiška (aut. dzieła rec.) s. 273-278
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", Bd. 31/32, 1967/68, h. 92/93 ; Bd. 33, 1969, h. 94 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Jasiński s. 319-324
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 34, 1970, h. 95 : [recenzja] Marian Borzyszkowski s. 347-349
Odbudowa kościoła w Pierzchałach Marian Borzyszkowski s. 383-393
Joannes Nepomucenus redivivus : o św. Janie Nepomucenie, jego pomniku w Olsztynie i książkach, o jego śmierci i oddawanej mu czci Marian Borzyszkowski s. 403-407
"Powiernik tajemnic królowej. Kult świętego Jana Nepomucena na Warmii", Janusz Hochleitner, Elbląg 1996 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Jan z Pomuku (Sv. Jan Nepomucký. Jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie)", Emanuel Vlček, Praha 1993 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Emanuel Vlček (aut. dzieła rec.) s. 407
"Obrońca przed wylewami rzek. Niezwykłe dzieje życia i kultu św. Jana Nepomucena", Janusz Hochleitner, Iwona Scheer, Elbląg-Świdnica 1998 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) Iwona Scheer (aut. dzieła rec.) s. 410
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", cz. 1 : "Kaznodziejstwo w Kościele katolickim", Kazimierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Encyklopedia Katolicka", T. VII, pod red. Ireneusza Wielgusa, Jerzego Duchniewskiego, Mirosława Daniluka, Lublin 1997 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Mirosłaaw Daniluk (aut. dzieła rec.) Jerzy Duchniewski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Wielgus (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Liber de instructione simplicum sacerdotum", Jan Merkelin, wyd., wstępem i notami krytycznymi opatrzył Marian Borzyszkowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Marian Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Jan Merkelin (aut. dzieła rec.) s. 591-592