Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Urniaż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów Jerzy Urniaż s. 11-28
Rozwój szkolnego wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce a współczesny problem jego unikania Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 13-26
Uwagi o początkach sportu w województwie olsztyńskim (1945-1949) Jerzy Urniaż s. 47-66
Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej : rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 75-92
Studium o początkach rozwoju piłki nożnej na Warmii i Mazurach (1945-1956) Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 99-111
Działacze społeczni, organizacja, szkolenie i efekty sportowe w piłce nożnej w województwie olsztyńskim (1957–1989) Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 115-128
Humanistyczne aspekty kultury fizycznej a problemy społeczne = Humanistic Aspects of Physical Culture and Social Problems Jerzy Urniaż s. 121-129
O potrzebie personalizacji wychowania fizycznego Jerzy Urniaż Andrzej Pawłucki (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Sport na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975", Jerzy Urniaż, Olsztyn 2000 : [recenzja] Marek Ordyłowski Jerzy Urniaż (aut. dzieła rec.) s. 476-479