Znaleziono 5 artykułów

Marzena Jurgielewicz-Urniaż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój szkolnego wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce a współczesny problem jego unikania Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 13-26
Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej : rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 75-92
Studium o początkach rozwoju piłki nożnej na Warmii i Mazurach (1945-1956) Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 99-111
Działacze społeczni, organizacja, szkolenie i efekty sportowe w piłce nożnej w województwie olsztyńskim (1957–1989) Marzena Jurgielewicz-Urniaż Jerzy Urniaż s. 115-128
Czwórbój lekkoatletyczny uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie jako wskaźnik ich sprawności motorycznej Iwona Godlewska Marzena Jurgielewicz-Urniaż s. 159-170