Znaleziono 6 artykułów

Halina Twaranowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ангажавнасць кампаравнатывістыкай : (дa 70-годдзя Базыля Бeлaкaзовіча) Halina Twaranowicz s. 21-28
Фрaнцішак Скарына і беларускае Адраджэнне (XVI cт.) Halina Twaranowicz s. 193-201
Своеасаблівасць духоўнай паэзіі Xрысціны Лялько Halina Twaranowicz s. 253-263
Тэма Радзімы ў творчасці паэтаў беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" Halina Twaranowicz s. 285-297
"Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Czykwinowi w siedemdziesięciolecie urodzin", pod red. Haliny Twaranowicz, Białystok 2010 : [recenzja] Irena Rudziewicz Halina Twaranowicz (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Запіскі янычара" Канстанцінa Міхайлoвічa як факт узаемадачынненняў славянскіх літаратур (XV-XVI ст. ст.) Halina Twaranowicz s. 333-339