Znaleziono 2 artykuły

Wioletta Tokarska-Ołownia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania polityki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w okresie przemian rynkowych Wioletta Tokarska-Ołownia s. 56-71
"Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich", M. Kłodziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Wioletta Tokarska-Ołownia Marek Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 129-131