Znaleziono 1 artykuł

Marek Kłodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich", M. Kłodziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Wioletta Tokarska-Ołownia Marek Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 129-131