Znaleziono 7 artykułów

Waldemar Tarczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemowa Waldemar Tarczyński s. 7
Przedmowa Waldemar Tarczyński s. 7
Different variants of fundamental portfolio Waldemar Tarczyński s. 47-62
Ekonomiczny wymiar pedagogiki Waldemar Tarczyński s. 111-114
Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska s. 133-142
O pewnym sposobie wyznaczania współczynnika beta na polskim rynku kapitalowym Waldemar Tarczyński s. 199-213
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów województwa zachodniopomorskiego w 2005 roku Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska s. 249-257