Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Łuniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska s. 133-142
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów województwa zachodniopomorskiego w 2005 roku Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska s. 249-257