Znaleziono 6 artykułów

Adam Szymanowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kurt Alfred Obitz - naukowiec i działacz mazurski (1907-1945) Adam Szymanowicz s. 19-37
"Dzieje ludu mazurskiego", Kurt Obitz, wprowadzenie i oprac. Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2007 : [recenzja] Adam Szymanowicz Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Kurt Obitz (aut. dzieła rec.) s. 79-85
Działalność Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego wobec ludności mazurskiej w latach 1918-1939 Adam Szymanowicz s. 125-128
Naczelna Komenda Organizacji Harcerskiej na Warmię i Mazury (1920 rok) Adam Szymanowicz s. 253-259
Działalność Masurenbundu w Ełku i w Berlinie w latach 1923-1933 Adam Szymanowicz s. 321-333
Udział Oddziału II Sztabu Generalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych w pracach plebiscytowych na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku Adam Szymanowicz s. 515-530