Znaleziono 50 artykułów

Grzegorz Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomiędzy sektą a Kościołem : gromadkarze litewscy i mazurscy w XIX wieku (do 1885 roku) Grzegorz Jasiński s. 17-42
Wrocławski zbiór korespondecji Wojciecha Kętrzyńskiego Grzegorz Jasiński s. 29-36
Dom sierot im. Friedricha Ballnusa w Olecku - przykład zakładu opiekuńczego na Mazurach w XIX wieku Grzegorz Jasiński s. 33-46
Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do Sejmu w 1952 roku Grzegorz Jasiński s. 33-77
Urząd wicegeneralnego superintendenta - próba sanacji Kościoła ewangelickiego na Mazurach (1868-1876) Grzegorz Jasiński s. 45-65
"Dzieje ludu mazurskiego", Kurt Obitz, wprowadzenie i oprac. Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2007 : [recenzja] Adam Szymanowicz Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Kurt Obitz (aut. dzieła rec.) s. 79-85
Statystyki językowe powiatów mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku (do 1862 roku) Grzegorz Jasiński s. 97-130
"Die Post in Ostpreußen. Ihre Geschichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert", Gerhard Brandtner, Ernst Vogelsang, Lüneburg 2000 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Gerhard Brandtner (aut. dzieła rec.) Ernst Vogelsang (aut. dzieła rec.) s. 101-103
Seminarium "Mazury. Tragedia krainy pogranicza", Mrągowo 19-22 października 1994 Grzegorz Jasiński s. 113-115
Jan Jenczio (1797-1884) - mazurski gospodarz z Markowskich Grzegorz Jasiński s. 127-146
Sympozjum poświęcone badaniom dziejów Warmii Grzegorz Jasiński s. 133-140
Nowa książka o Powstaniu Warszawskim Grzegorz Jasiński Alexandra Richie (aut. dzieła rec.) s. 138-153
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1648/1653)", wyd. Zygmunt Szultka; T. II: "Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653-1815)", wyd. Zygmunt Szultka; T. III: "Pomorze Zachodnie w XIX wieku i początkach XX stulecia (1815-1918)", wyd. Włodzimierz Stępiński; T. IV: "Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.", wyd. Edward Włodarczyk, Poznań-Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Włodzimierz Stępiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 158-161
Oficer hiszpańskiego Sztabu Generalnego o walkach we wrześniu 1939 roku Grzegorz Jasiński None None (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Die evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreussen und Westpreussen in den Pfarr-Almanachen von 1912 und 1913. Mit alphabetischen Registern der eingepfarrten Orte. (Kirchspielverzeichnisse)", Hamburg 1987 : [recenzja] Grzegorz Jasiński s. 195-198
Zakony rycerskie a narody Europy Wschodniej w XIII-XVI wieku Grzegorz Jasiński s. 203-204
"Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen 1830-1871", Christian Pletzing, Wiesbaden 2003 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Christian Pletzing (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Zakłady opiekuńcze i lecznicze w Karolewie (powiat kętrzyński) w latach 1882-1945 Grzegorz Jasiński s. 249-298
Sprawozdanie z sesji o świadomości narodowej ludności mazurskiej w XIX i XX w. Grzegorz Jasiński s. 269-276
Kościoły i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w latach 1965 i 1966 w świetle sprawozdania Służby Bezpieczeństwa Grzegorz Jasiński s. 269-282
"Die polnisch-masowische Stammfamilie Giżycki der ostpreussischen Familien Giżycki, v. Gizycki und Gisevius nach den angegebenen Quellen zusammengestellt von...", Hans-Heinrich Gisevius, Bochum 1976 ; "Die Geschichte der ostpreussischen Familie Gusovius einschliesslich ihres geadelten Zweiges. Bis in die Gegenwart fortgesetzt und herausgegeben von Albrecht v. Gusovius", Paul Gusovius, Osnabrück 1982 ; "Masurischen Familien-Journal Maxin u.ä.", Bernhard Maxin, Darmstadt 1985 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Hans-Heinrich Gisevius (aut. dzieła rec.) Paul Gusovius (aut. dzieła rec.) Bernhard Maxin (aut. dzieła rec.) s. 283-287
Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do Sejmu w 1952 roku Grzegorz Jasiński s. 289-331
Ewangelicy w Toruniu (XVI-XX w.). Zbiór studiów pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Biblioteka ToMiTo, Toruń, 2011, ss. 502 + XXIV, il. Grzegorz Jasiński s. 290-295
[W 1995 r. ukazało się po raz pierwszy w języku polskim dzieło Maxa Toeppena...] Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska s. 301
"Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku", Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2015 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 305-309
"Rok 1863 : prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach", wybór i oprac. Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasperek, Olsztyn 2013 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Danuta Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej", Grzegorz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Tadeusz Stegner Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 324-328
Nie znany list Marcina Gerssa do Józefa Ignacego Kraszewskiego Grzegorz Jasiński s. 351-357
List mazurskiego gospodarza Adama Guni do olsztyńskiego superintendenta Johannesa Hassensteina z okresu pierwszej wojny światowej jako przykład mazurskiej epistolografii Grzegorz Jasiński s. 353-365
Zmiany w sieci parafialnej Kościoła ewangelickiego na Mazurach w XIX wieku Grzegorz Jasiński s. 359-401
U źródeł gromadkarstwa : o grupie 'świętych' na Mazurach Grzegorz Jasiński s. 369-377
Olsztyńskie obchody 750-lecia diecezji warmińskiej Grzegorz Jasiński s. 373-376
"Ostpreußen-Lexikon für alle, die Ostpreußen lieben mit 308 Illustrationen von Heinz Georg Podehl", Georg Hermanowski, Manheim 1982 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Georg Hermanowski (aut. dzieła rec.) s. 381-382
Ewangelickie seminarium nauczycielskie w Rozogach (1866-1884) Grzegorz Jasiński s. 383-423
Sprawozdanie z sympozjum "Warmia i Mazury - o kształt regionu" (Olsztyn, 3 grudnia 1991) Grzegorz Jasiński s. 397-399
Bibliografia prac Władysława Chojnackiego Grzegorz Jasiński s. 406-416
Superintendent Gottfried Schulz (1791-1867) i jego poglądy na sprawy mazurskie Grzegorz Jasiński s. 413-429
Statystyka językowa powiatu mrągowskiego za lata 1824-1840 Grzegorz Jasiński s. 423-431
Nadzwyczajna wizytacja szkolna na Mazurach w 1884 roku Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 433-458
"Grupa autochtonów o profaszystowskim nastawieniu, zostanie pozbawiona kierowniczego czynnika..." : okoliczności aresztowania księdza Jerzego Sachsa, Emila Leyka i Waltera Późnego w 1950 roku Grzegorz Jasiński s. 435-491
Protestantyzm na Warmii w świetle sprawozdania kościelnego z 1865 roku Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 477-508
"Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens", hrsg. v. Ernst Opgenoorth, Teil II/1: "Von der Teilung bis zum Schwedisch-Polnischen Krieg 1466-1655", Lüneburg 1994 ; Teil II/2: "Vom Schwedisch-Polnischen Krieg bis zur Reformzeit 1655-1807", Lüneburg 1996 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Ernst Opgenoorth (aut. dzieła rec.) s. 482-484
Wspomnienia Johannesa Mrowitzkiego, nauczyciela szkoły parafialnej na Mazurach Grzegorz Jasiński s. 529-546
"Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreußens 1995", bearb. von Eligiusz Janus und Urszula Zaborska, Marburg 1999 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Eligiusz Janus (aut. dzieła rec.) Urszula Zaborska (aut. dzieła rec.) s. 535-536
"Bibliografia kalendarzy wydawanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716. Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński", Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki, Wrocław 1986 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Wojciech Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka", Wiesław Bieńkowski, Olsztyn 1983 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 538-540
"Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich", Albert Sapatka, tł. Małgorzata Szymańska-Jasińska, oprac. oraz wstęp Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński, Warszawa-Dąbrówno 2003 : [recenzja] Alfred Czesla Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Albert Sapatka (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 570-572
Dziennik Ottona Kirchnera, ewangelickiego duchownego z Miłomłyna, z 1854 roku Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 571-598
"Powiat szczycieński. Przeszłość - współczesność", pod red. G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckiego i A. Misiuka, Szczytno 2006 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kudrzycki (aut. dzieła rec.) Andrzej Misiuk (aut. dzieła rec.) s. 573-576
Polska monografia o Kościele ewangelickim na Mazurach w XIX stuleciu Bogdan Wachowiak Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 581-587