Znaleziono 1 artykuł

Mariola Szewczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz promotorów i tytułów prac magisterskich absolwentów historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1976 – 1999) i Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego (1999 – 2003) w Olsztynie – przechowywanych w Bibliotece Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (stan na 31 grudnia 2003 roku) Cezary Nałęcz Mariola Szewczak s. 518-562