Znaleziono 6 artykułów

Cezary Nałęcz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przyczynek do biografii Ernesta Malinowskiego: na marginesie książki Stanisława Łańca >>Polska myśl techniczna XIX i początków XX stulecia w kraju i na świecie. Inżynierowie dróg i mostów<<", Olsztyn 2004 : [recenzja] Cezary Nałęcz s. 275-298
Profesor zw. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski (1922 – 2002) – uwagi biograficzne i "garść" wspomnień ucznia o Mistrzu Cezary Nałęcz s. 299-311
"Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012", Aleksander Szełomow, Olsztyn 2013 : [recenzja] Cezary Nałęcz Aleksander Szełomow (aut. dzieła rec.) s. 338-356
"Dwie przegrane floty rosyjskiej [w latach 1904-1905 i 1914-1918] : Piotr Olender >>Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905 : działania na morzu<<; Marek Herma >>Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905-1917<<" Kraków 2010 : [recenzja] Cezary Nałęcz Marek Herma (aut. dzieła rec.) Piotr Olender (aut. dzieła rec.) s. 402-423
"Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości", Olsztyn 2009 : [recenzja] Cezary Nałęcz s. 416-431
Wykaz promotorów i tytułów prac magisterskich absolwentów historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1976 – 1999) i Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego (1999 – 2003) w Olsztynie – przechowywanych w Bibliotece Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (stan na 31 grudnia 2003 roku) Cezary Nałęcz Mariola Szewczak s. 518-562