Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Szałata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata Kamil Wiśniewski Jerzy Zwoździak s. 83-98
Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju Jacek Doskocz Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata Kamil Wiśniewski Jerzy Zwoździak s. 91-99
Koncepcje zrównoważonego rozwoju aglomeracji w ujęciu klimatycznym Magdalena Fortuna Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata s. 93-105
Promowanie idei zrównoważonego ekorozwoju miast niskowęglowych na wybranych przykładach Magdalena Fortuna Łukasz Szałata Jerzy Zwoździak s. 257-268