Znaleziono 3 artykuły

Kamil Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedsiębiorstwa innowacyjne w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy Kamil Wiśniewski s. 3-8
Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata Kamil Wiśniewski Jerzy Zwoździak s. 83-98
Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju Jacek Doskocz Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata Kamil Wiśniewski Jerzy Zwoździak s. 91-99