Znaleziono 7 artykułów

Anna Supruniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uzupełnienia i uwagi do "Nowego kodeksu dyplomatycznego Mazowsza", część III: "dokumenty z lat 1356-1381" Anna Supruniuk s. 107-165
"Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426) : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIVi XV wieku", Anna Supruniuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Piotr Chojnacki Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Dynastia Piastów mazowieckich: studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt", Janusz Grabowski, Warszawa-Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Grabowski Anna Supruniuk s. 293-298
"Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394–1429). Przyczynek do biografii", Anna Supruniuk, [w:] "Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012 : [recenzja] W. Bukowski T. Jurek Elżbieta Kowalczyk-Heyman Anna Supruniuk s. 299-0
40 lat nieobecności : Jerzy Alexandrowicz (1886-1970) Anna Supruniuk s. 317-319
Slawistka z Saint Denis : Olga Scherer (1924-2001) Anna Supruniuk s. 321-324, 418
„Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374–1426). Studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku”, Anna Supruniuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Janusz Grabowski Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.) s. 600-602