Znaleziono 8 artykułów

Elżbieta Kowalczyk-Heyman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem północno-wschodniego Mazowsza Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 73-79
"Disce aut discede", czyli o tym, po co archeologowi potrzebna jest wiedza toponomastyczna i geosgrafia historyczna Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 147-151
Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyźnie Kolneńskiej - problemy utrzymania Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 253-259
Karczma w Ruścu : przyczynek do poznania dziejów późnośredniowiecznych karczem mazowieckich Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 263-277
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)", Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Warszawa 2013 : [recenzja] Grzegorz Białuński Elżbieta Kowalczyk-Heyman (aut. dzieła rec.) s. 295-298
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394–1429). Przyczynek do biografii", Anna Supruniuk, [w:] "Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych", red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012 : [recenzja] W. Bukowski T. Jurek Elżbieta Kowalczyk-Heyman Anna Supruniuk s. 299-0
Jeszcze raz o Rajgrodzie Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 529-537
W sprawie wypowiedzi prof. dr. hab. Józefa Śliwińskiego Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 555