Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Suchta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środowisko przyrodnicze filarem gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w warunkach integracji z Unią Europejską Janusz Jasiński Ewa Kostyak-Wodzińska Jerzy Suchta s. 5-16
Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju regionu Anna Cellmer Anna Drońska Jerzy Suchta s. 5-20
Planowanie przestrzenne rolnictwa jako narzędzie ochrony wód Bałtyku Ryszard Cymerman Ewa Fiedorowicz-Kozłowska Jerzy Suchta s. 31-44
Ocena transformacji polskiego rolnictwa w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym z wykorzystaniem wybranych cech diagnostycznych Janusz Jasiński Jerzy Suchta Magdalena Zachaś s. 57-66
Na marginesie monografii ekonomiczno-społecznej województwa olsztyńskiego Jerzy Suchta s. 83-90
Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki rolnej województwa olsztyńskiego Jerzy Suchta s. 313-333
Zmiany kierunków produkcji rolniczej w województwie olsztyńskim w latach 1956-1969 Jerzy Suchta Piotr Wójcik s. 447-469
"Czynniki wyznaczające rozwój rolnictwa na obszarze województwa olsztyńskiego", Jerzy Suchta, Olsztyn 1975 : [recenzja] Roman Hryciuk Jerzy Suchta (aut. dzieła rec.) s. 541-544