Znaleziono 6 artykułów

Roman Hryciuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokłosie wielkiej rocznicy Roman Hryciuk Antoni Sołoma s. 219-239
"Trzydzieści lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950-1980", pod. red. Stefana Tarczyńskiego, Olsztyn 1980 : [recenzja] Roman Hryciuk Stefan Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 279-282
Gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945-1984 Roman Hryciuk s. 379-406
Księga o Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie Roman Hryciuk Barbara Ochranowicz (aut. dzieła rec.) Stefan Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 423-432
"Czynniki wyznaczające rozwój rolnictwa na obszarze województwa olsztyńskiego", Jerzy Suchta, Olsztyn 1975 : [recenzja] Roman Hryciuk Jerzy Suchta (aut. dzieła rec.) s. 541-544
Tendencje rozwoju zaopatrzenia, produkcji i skupu w gospodarce chłopskiej woj. olsztyńskiego Roman Hryciuk Bohdan Wilamowski s. 603-623