Znaleziono 9 artykułów

Anna Smogorzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Kaukazu do Palestyny : śladami kultury Kura Araks Anna Smogorzewska s. 163-167
Wyprawy w Góry Srebrne i do Lasu Cedrowego : niektóre aspekty związków wschodniej Anatolii z północną Mezopotamią i Syrią we wczesnym okresie epoki brązu Anna Smogorzewska s. 189-196
Góry Srebrne i "srebrne skarby" : znaczenie Taurusu jako źródła srebra dla Syrii i Mezopotamii we wczesnej epoce brązu Anna Smogorzewska s. 193-198
Pieczęcie i ich rola w rejonie górnego Eufratu we wczesnej epoce brązu (ca 3100-2000 p.n.e.) Anna Smogorzewska s. 195-204
Ninevite 5 Kitchen from Tell Arbid (Sector W) Andrzej Reiche Anna Smogorzewska s. 371-386
Animal Bone Remains from Tell Arbid (Season 2009) - Archaeological Analysis Joanna Piątkowska-Małecka Anna Smogorzewska s. 439-450
Ninevite 5 Kitchen Ware : Morphology and Technological Characteristic Anna Smogorzewska s. 471-504
Technological Marks on Pottery Vessels : Evidence from Tell Arbid, Tell Rad Shaqrah and Tell Jassa El-Gharbi (Northern Syria) Anna Smogorzewska s. 555-564
Pottery from Bahra 1 (Kuwait) : New Evidence for the Presence of Ubaid Culture in the Gulf Anna Smogorzewska s. 555-568