Znaleziono 5 artykułów

Dariusz Sarzała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cyberagresja – nowe wyzwanie dla eukacji i wychowania Dariusz Sarzała s. 225-240
Mobbing jako wielopostaciowy problem społeczny Dariusz Sarzała s. 241-254
Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim = The role of associations and the non-governmental organizations in contemporary civil society Dariusz Sarzała s. 249-262
„Stalking – między przemocą a uzależnieniem”, red. W. Woźniak, M. Lattanzi, Konstantynów Łódzki – Kutno 2010 : [recenzja] Dariusz Sarzała M. Lattanzi (aut. dzieła rec.) W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 314-315
"Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej", Dariusz Sarzała, Warszawa 2013 : [recenzja] Stanisław Kawula Dariusz Sarzała (aut. dzieła rec.) s. 355-361