Znaleziono 5 artykułów

W. Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Wokół wsparcia społecznego. Wspa r cie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży poprzez niepubliczne placówki dziennego pobyt”, red. J. Swęd, W. Woźniak, Warszawa 2003 : [recenzja] Stanisław Dziekoński J. Swęd (aut. dzieła rec.) W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 265-266
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wybrane zagadnienia”, red. W. Brejnak, W. Woźniak, Łódź 2010 : [recenzja] Stanisław Dziekoński W. Brejnak (aut. dzieła rec.) W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 305-306
„Stalking – między przemocą a uzależnieniem”, red. W. Woźniak, M. Lattanzi, Konstantynów Łódzki – Kutno 2010 : [recenzja] Dariusz Sarzała M. Lattanzi (aut. dzieła rec.) W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 314-315
„Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny”, red. W. Woźniak, Warszawa 2009 : [recenzja] Stanisław Dziekoński W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 349-350
„Charakter biofilityczny Jana Pawła II”, red. W. Woźniak, Konstantynów Łódzki – Łódź 2006 : [recenzja] Stanisław Dziekoński W. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 469-470