Znaleziono 16 artykułów

Michał Sarnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O możliwościach parcelacji przestrzeni komunikacji negatywnej w języku polskim Michał Sarnowski s. 117-127
Kłótnia werbalna a pole konceptualne konfliktu Michał Sarnowski s. 141-148
"Rossica" jako narzędzie walki politycznej w Polsce : o pewnym profilu stereotypu Moskwy w polskim dyskursie politycznym Michał Sarnowski s. 167-179
"Kłótnia" i "kłótliwość" na tle stereotypów zawodowych i zwierzęcych w języku polskim i rosyjskim Michał Sarnowski s. 191-202
"Rossica" jako środek opisu i interpretacji życia politycznego we współczesnej Polsce = "Rossica" as a means of describing and interpreting political life in contemporary Poland Michał Sarnowski s. 235-246
O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego : "rossica" w strategicznej pozycji tekstu gazetowego Michał Sarnowski s. 249-257
"Язык советской действительности : Семантика позитива в обозначении лиц", Piotr Czerwiński, Tarnopol 2012 : [recenzja] Michał Sarnowski Piotr Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 272-276
Eponimy pochodzenia rosyjskiego : "stachanowiec" w języku polskim Michał Sarnowski s. 273-282
"Теоретична граматика української мови. Синтаксис", Анатолій Загнітко, Донецьк 2001 : [recenzja] Michał Sarnowski Anatolìj Zagnìtko (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : формування і розвиток категорії оцінки", Тетяна Космеда, Львів 2000 : [recenzja] Michał Sarnowski Tetâna Kosmeda (aut. dzieła rec.) s. 280-284
O konceptualizacyjnym potencjale pewnego "rossicum" Michał Sarnowski s. 297-305
O sowietyzmach w dyskursach współczesnych Polaków Michał Sarnowski s. 310-317
"Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej", Michał Sarnowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Michał Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць", T. 1-4, ред. Анатолій Загнітко, Донецьк 1994-1998 : [recenzja] Michał Sarnowski Anatolij Zahnitko (aut. dzieła rec.) s. 409-411
O jednym ze sposobów bytowania "rossików" w języku i kulturze polskiej Michał Sarnowski s. 487-496
"Nieudacznik" : pożyczka leksykalna czy wyraz obcy? Michał Sarnowski s. 521-530