Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Rynduch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Teoria stylu w traktatach retorycznych XVII wieku w Polsce. Przegląd ważniejszych zagadnień", Zbigniew Rynduch, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 75
Teoria stylu w traktatach retorycznych XVII wieku w Polsce : przegląd ważniejszych zagadnień Zbigniew Rynduch s. 125-142
"Ze studiów nad twórczością Andrzeja Maksymiliana Fredry", Zbigniew Rynduch [w:] "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 168
Andrzeja Maksymiliana Fredry "Vir Consilii" jako podręcznik retoryki barokowej Zbigniew Rynduch s. 175-190
"Andrzej Maksymilian Fredro. (Portret literacki)", Zbigniew Rynduch, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 246
"Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku", Zbigniew Rynduch, Gdańsk 1967, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 25, ss. 130, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Zbigniew Nowak Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 337-347
"Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku", Zbigniew Rynduch, Gdańsk 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 393-394